Wyniki rekrutacji

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjęte z urzędu.