Terminarz

KALENRDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I semestr:      01.09.2023 r. – 21.01.2024 r.
II semestr:     22.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

04 września 2023 r.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
23 – 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
12 – 25 lutego 2024 r.Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
21 czerwca 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkole
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY:

1 listopada 2023 r.Wszystkich Świętych
11 listopada 2023 r.Narodowe Święto Niepodległości
1 stycznia 2024 r.Nowy Rok
6 stycznia 2024 r.Święto Trzech Króli
1 maja 2024 r.Międzynarodowe Święto Pracy
3 maja 2024 r.Święto Konstytucji 3 Maja
30 maja 2024 r.Boże Ciało

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

13 października 2023 r.piątek
2 – 3 listopada 2023czwartek, piątek
2 maja 2024 r.czwartek
31 maja 2024 r.piątek
20 czerwca 2024 r.czwartek

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

DYŻUR NAUCZYCIELIDATAKLASY 1-3KLASY 4-8
Spotkanie z rodzicami06.09.202316.3017.00
Konsultacje11.10.202317.00-18.0017.00-18.00
Konsultacje15.11.202317.00-18.0017.00-18.00
Spotkanie z rodzicami13.12.202316.3017.00
Konsultacje24.01.202417.00-18.0017.00-18.00
Konsultacje12.03.202417.00-18.0017.00-18.00
Konsultacje24.04.202417.00-18.0017.00-18.00
Spotkanie semestralne z rodzicami05.06.202416.3017.00

WAŻNE TERMINY

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA
Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen niedostatecznych
 i powiadomienie rodziców o zagrażającej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu przez wychowawcę. (Rodzice potwierdzają uzyskane informacje poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym do wychowawcy.)
05.01.2024 r.
Zakończenie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.12.01.2024 r.
Wystawione oceny nie mogą ulec zmianie.16.01.2024 r.
KLASYFIKACJA ROCZNA
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z przedmiotów oraz zachowania
i powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania przez wychowawcę.
(Rodzice potwierdzają uzyskane informacje poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym do wychowawcy.)
29.05.2024 r.
Zakończenie wszelkich pisemnych sprawdzianów.07.06.2024 r.
Wystawione oceny nie mogą ulec zmianie.11.06.2024 r.
Skip to content