Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,

Na zebraniu Rady Rodziców w głosowaniu jawnym wybrany został skład Prezydium na rok szkolny 2023/2024:
1) przewodniczący – Marta  Panicz-Szajnkenig
2) z-ca przewodniczącego – Agnieszka Iwaszko
3) sekretarz – Monika Pluta
4) skarbnik – Agnieszka Kosińska

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki 50 zł od rodziny na obecny rok szkolny.
Wpłat mogą Państwo dokonywać:
1) indywidualnie przelewem na rachunek Rady Rodziców:
86 8669 0001 2011 0014 3198 0004 Szkoła Podstawowa nr 3, w tytule podając:
a) imię i nazwisko dziecka,
b)  klasę, do której uczęszcza.

2) Wpłat może również dokonać rodzic- skarbnik klasowy, po wcześniejszym zebraniu składek od rodziców. Wówczas w tytule przelewu proszę podać klasę oraz liczbę dzieci, za które wpłata jest realizowana. Listę osób, które wpłaciły przez skarbnika należy dostarczyć do sekretariatu. 

Mimo, iż wpłaty są dobrowolne, zachęcam do opłacenia składek, które przeznaczone są na potrzeby naszych dzieci, m.in. na:
– nagrody w licznych konkursach szkolnych,

– nagrody na koniec roku szkolnego,
– nagrody w innowacjach pedagogicznych,
– upominki z okazji pasowania na ucznia, czytelnika, dnia dziecka i sportu itp.

 Rada Rodziców

Skip to content