Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoła Podstawowa nr3 im. Jana Pawła II we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04.04.2019 r.

Poniższe oświadczenie ma zastosowanie do serwisu zawartego pod adresem www.sp3.wschowa.com.pl

  1. Data publikacji strony internetowej: 17.03.2017
  2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 31.08.2020
  1. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 21.09.2020 r.

  1. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie
ul. Zacisze 1
67-400 Wschowa
tel. 65-540-15-30
e-mail: sp3@wschowa.com.pl

Osobą realizującą zadania w zakresie dostępności cyfrowej serwisu www jest Bożena Holewczyńska.

  1. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

Na stronie funkcjonują tylko podstawowe skróty klawiaturowe (brak skrótów ułatwiających dostęp dla osób niedowidzących lub słabowidzących, brak tłumacza dźwiękowego).

  1. Informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Wejście na teren szkoły znajduje się od strony ul. Zacisze, chodnik przylegający do wejścia nie zawiera udogodnień dla osób niewidzących lub niedowidzących, w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Wejście główne do budynku zawiera podjazd dla wózków inwalidzkich, sekretariat znajduje się na parterze co umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma windy.

Parking przy ul. Zacisze zawiera wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym.

  1. Informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Serwis www nie zawiera „tłumacza języka migowego” (brak materiałów dźwiękowych oraz wideo)

  1. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie nie posiada aplikacji mobilnej do obsługi serwisu www.

  1. Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 65 540 15 30 lub e-mail: sp3@wschowa.com.pl

  1. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:     https://www.rpo.gov.pl/