WSTK Wschowa

Powoli dobiega końca realizacja programu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki) w I semestrze 2023 roku. Program realizowany jest do końca czerwca w Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 we Wschowie. Jest to program szkolenia koszykarskiego dzieci w szkołach podstawowych finansowany przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. We Wschowie Program koordynowany jest przez WSTK Wschowa, a zajęcia prowadzone są przez trenerów zgodnie z restrykcyjnie przestrzeganymi wytycznymi. Od września rusza realizacja następnego semestru.

Skip to content