Witaj szkoło!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020r.  Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Od pierwszego września uczniowie naszej szkoły rozpoczną zajęcia w formie stacjonarnej, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w hali sportowej w wyznaczonych sektorach:

godz. 8.30 – klasy 2a, 2b, 2c

godz. 9.00 – klasy 4a, 4b

godz. 9.30 – klasy 3a, 3b,7a

godz. 10.00 – klasy 1a, 1b, 1c


W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz pracowników szkoły informuję
o szkolnej procedurze bezpieczeństwa podczas rozpoczęcia roku szkolnego:

  1. Uczniowie zbierają się i oczekują na wychowawcę przed budynkiem szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
  2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
  3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu jw.) pod opieką wychowawcy i kierują się razem z nim bezpośrednio do hali sportowej.
  4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku.

Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny na parterze) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.

  1. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
  2. Po  spotkaniu w hali sportowej, uczniowie udają się do swojej sali na krótkie (ok. 15 min.) spotkanie z wychowawcą klasy. Po jego zakończeniu kierują się pod opieką nauczyciela do wyjścia przed szkołę, gdzie rodzice odbierają najmłodsze dzieci.
  3. Wjazd samochodami na parking na terenie szkoły jest zabroniony.

Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły opublikujemy wkrótce.

Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN, GIS, MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.

Skip to content