Ważne terminy dot. rekrutacji

UWAGA RODZICE

  1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie jest wywieszona w sekretariacie szkoły.
  2. Rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły proszeni są o pobranie w sekretariacie, w terminie od 9 do 13 kwietnia 2018 r., druku potwierdzającego wolę przyjęcia do szkoły.
  3. Rekrutacja nie obowiązuje dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Kandydaci  z obwodu szkoły przyjęci są do szkoły z urzędu po złożeniu w sekretariacie szkoły wyłącznie zgłoszenia.

Skip to content