Uwaga Rodzice kandydatów do SP nr 3

  1. Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020, w piątek 29.03.2019 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków kandydatów spoza obwodu szkoły.
    Listy uczniów zakwalifikowanych zostaną wywieszone na tablicy przy sekretariacie szkoły we wtorek 16.04.2019 r.
  1. Od 16.04.2019 r. do 25.04.2019 r. rodzic kandydata spoza obwodu składa w sekretariacie pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Wniosek jest do pobrania w sekretariacie szkoły.
  2. W piątek 26.04.2019 r. zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów spoza obwodu przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3.
  3. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły nie podlegają rekrutacji i są przyjęci  do szkoły z urzędu.
  4. Termin spotkania rodziców klas 1 z przyszłymi wychowawcami planowany jest na czerwiec. Dokładna data zostanie podana na stronie szkoły oraz będzie dodatkowo przekazana rodzicom telefonicznie.
Skip to content