Uwaga konkurs!

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Anioły”. To coroczny konkurs organizowany przez naszych szkolnych bibliotekarzy.

Regulamin konkursu „Anioły”
 Szkoła Podstawowa nr 3 we Wschowie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Anioły mogą być wykonane techniką dowolną.
 3. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@sp3wschowa.eu
 4. W tytule wiadomości koniecznie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 6. Oceny prac i przydziału nagród dokona jury.
 7. Ponadto, drogą głosowania, zostanie przyznana „Nagroda Publiczności”. Głosowanie odbędzie się na szkolnym profilu facebook, gdzie 11 grudnia w albumie zostaną zamieszczone wszystkie prace konkursowe. Zagłosować może każdy. Praca, która do 13 grudnia uzyska największą ilość głosów, zdobędzie tytuł i nagrodę specjalną.
 8. Kryteria oceny prac: estetyka wykonania, pomysłowość.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się po powrocie do szkoły.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego regulaminu.
 11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w mediach społecznościowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 13. Z przyczyn niezależnych od organizatorów terminy mogą ulec zmianie.

Organizatorzy konkursu: H. Szcześniewska, B. Holewczyńska

Skip to content