Uwaga! Konkurs wielkanocny!

Zapraszamy do udziału w corocznym plastycznym konkursie wielkanocnym „Jajo 2021”.
Technika dowolna.
Termin składania prac – 22 marca 2021 r.
Szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Regulamin konkursu „Jajo 2021” w Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (rysunek, praca przestrzenna).
 3. Podpisane prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 22 marca 2021 r.
 4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 5. Oceny prac i podziału nagród dokona jury.
 6. Kryteria oceny prac: estetyka wykonania, pomysłowość.
 7. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w albumie na szkolnym profilu facebook.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego regulaminu.
 9. Zgłoszone prace nie polegają zwrotowi.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2021 r.
 11. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w mediach społecznościowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
 13. Z przyczyn niezależnych od organizatorów terminy mogą ulec zmianie.
Skip to content