Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że wszyscy kandydaci, których rodzice w terminie złożyli pisemne oświadczenie o woli przyjęcia do szkoły zostali przyjęci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada 9 wolnych miejsc.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 11.05 – 18.05.2020 r.
2. Weryfikacja wniosków wraz z dokumentami przez komisję rekrutacyjną – 11.05-21.05.2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 08.06.2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej – 08.06-15.06.2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym – 16.06.2020 r.

Skip to content