Rekrutacja – listy

Drodzy Rodzice,
informujemy, że listy kandydatów spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 umieszczone są na drzwiach wejściowych do szkoły. 
Jednocześnie przypominamy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjęte są do szkoły z urzędu. 

Skip to content