Rekrutacja 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie informuje,
że od 1 marca do 12 marca  2021 r.

trwają zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Złożenia dokumentów w podanym wyżej terminie można dokonać poprzez:

a) pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły,
b) drogą elektroniczną (skan, zdjęcie przesłane na adres mailowy sp3@wschowa.com.pl)

c) w holu szkoły w godzinach 7.00-15.00

DOKUMENTY DO POBBRANIA:

1. Dokumenty dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

zgłoszenie 2021_2022
oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

2. Dokumenty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 2021_2022
oświadczenie o kontynuowaniu nauki

oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata
potwierdzenie woli przyjęcia do SP3

Wszystkie informacje w zakładce „REKRUTACJA 2021/2022

Skip to content