Rekrutacja 2018/2019

UWAGA RODZICE

  1. We wtorek, 27 marca 2018 r. zostaną wywieszone w szkole listy kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2018/2019.
  2. 9-13 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 3 (druk do pobrania w sekretariacie).
  3. Przypominamy, iż dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu w każdym czasie.
Skip to content