Program SMOK

Dobiega końca realizacja II semestru w roku 2022 programu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki) w naszej Szkole. Jest to program szkolenia koszykarskiego dzieci w szkołach podstawowych finansowany przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program realizujemy we współpracy ze Wschowskim Stowarzyszeniem Turystyczno – Koszykarskim (WSTK). W ramach programu otrzymaliśmy sprzęt sportowy oraz dofinansowanie do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Zajęcia prowadzone są zgodnie z restrykcyjnie przestrzeganymi wytycznymi i cieszą się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

Skip to content