„Poczytajmy o Polsce”

Doceniając znaczenie głośnego czytania, 23 października w naszej szkole odbyło się spotkanie „Poczytajmy o Polsce”, na którym dzieci-rodzicom a rodzice-dzieciom głośno czytali legendy polskie i teksty o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Między czytaniami czas umilały utwory patriotyczne grane na skrzypcach. Spotkanie zorganizowała biblioteka szkolna w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, łącząc dwie okazje: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych i setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wszystkim, którzy przybyli i włączyli się w organizację – dziękujemy!

Skip to content