Matematyczna korrida

„Matematyczna korrida” to turniej, skierowany do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Odbywać się on będzie raz w miesiącu. Poszczególne edycje będą miały odmienną formułę. W każdej mogą brać udział inni uczniowie z obu klas pierwszych. Punkty zdobyte przez młodych matematyków ze wszystkich części zostaną w czerwcu zsumowane, by wyłonić zwycięską klasą.
1 lutego 2018 roku odbyła się pierwsza edycja. Klasę I a i I b reprezentowały po dwa zespoły dwuosobowe. Uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali test oraz zestaw zadań dodatkowych.
Po sprawdzeniu prac i podliczeniu wyników okazało się, że obie klasy zdobyły tyle samo punktów, czyli po 63. Gratulujemy tak dobrego wyniku obu drużynom.

Skip to content