Matematyczna korrida cz. 3

23 kwietnia 2018 r. odbyła się trzecia edycja konkursu dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 „Matematyczna Korrida”. Tym razem każdy uczeń pracował indywidualnie, zdobywając punkty dla swojej klasy.

Klasę 1a reprezentowali: Hanna Łukasiewicz, Kacper Saleta, Łukasz Śliwa, Wiktor Śliwa, Szymon Urbanowicz.

Zespół klasy 1b stanowili:  Wiktor Drobiński, Jakub Jaromin, Angelina Ostrowska, Miłosz Ratajczak, Zuzanna Stryjak.

Uczniowie rozwiązywali test podstawowy składający się z 12 zadań oraz zestaw 3 zadań dodatkowych. Zadania konkursowe, oprócz sprawności rachunkowych w zakresie 20, sprawdzały także umiejętność czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia oraz spostrzegawczość. Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem, uzyskując wspaniałe wyniki. W tej edycji klasa 1a zdobyła 81 pkt., a klasa 1b 76 pkt.

Po trzech etapach klasa 1a może poszczycić się 210 pkt., natomiast klasa 1b 206 pkt. Poziom obu klas jest bardzo wyrównany. O zwycięstwie jednej z klas zdecyduje konkurs majowy.

Gratulacje dla młodych matematyków.

Skip to content