Informacja od Rady Rodziców

Drodzy Rodzice, 14 września 2020 r. na zebraniu Rady Rodziców w głosowaniu jawnym zebrani przedstawiciele Trójek klasowych wybrali skład Prezydium na rok szkolny 2020/2021:
1) przewodniczący – Anna Pater
2) z-ca przewodniczącego – Robert Pluta
3) sekretarz – Anna Róg- Górska
4) skarbnik – Marek Cieślakowski

Rada Rodziców ustaliła także wysokość składki 30 zł na dziecko (jedno z rodziny) na obecny rok szkolny.

Wpłat mogą Państwo dokonywać indywidualnie przelewem na rachunek bankowy (subkonto Rady Rodziców):

86 8669 0001 2011 0014 3198 0004 Szkoła Podstawowa nr 3, w tytule podając imię
 i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Wpłat mogą również dokonywać skarbnicy klasowi, po wcześniejszym zebraniu składek od rodziców. Wówczas w tytule przelewu proszę podać klasę oraz liczbę dzieci, za które wpłata jest realizowana.

Mimo, iż wpłaty są dobrowolne, zachęcam do opłacenia składek, które przeznaczone są na potrzeby naszych dzieci.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Skip to content