Informacja dla rodziców

KL. 1

9 maja 2017 r. zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie.
Lista kandydatów do klasy pierwszej zostanie wywieszona 12 maja 2017 r. o godz. 1200 w sekretariacie szkoły.
Ponieważ szkoła dysponuje wolnymi miejscami będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające od 19 do 23 czerwca 2017 r.

KL. 4 i 7

Informujemy, że rodzice oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, powstałej z przekształcenia gimnazjum, zwrócili się do z prośbą do pani burmistrz o wyrażenie zgody na utworzenie  w roku szkolnym 2017/2018 oddziałów klas czwartych i siódmych.
Osoby chcące poprzeć inicjatywę rodziców mogą kontaktować się  ze szkołą.

Skip to content