Granty PPGR

Konkurs Grantowy – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Gmina Wschowa zamierza złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie, dlatego zapraszamy wszystkich uprawnionych do składania dokumentów o przyznanie sprzętu. Dokumenty można składać na każde uprawnione dziecko.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu sprzęt przysługuje uczniowi, który:
– zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
– jest członkiem rodziny byłych pracowników PPGR (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) – krewny mógł pracować w PPGR na terenie innej gminy niż Wschowa,
– uczy się w szkole podstawowej, szkole branżowej lub szkole średniej.

Gmina Wschowa zamierza złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie, dlatego zapraszamy wszystkich uprawnionych do składania dokumentów o przyznanie sprzętu. Dokumenty można składać na każde uprawnione dziecko.
Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobligowane są do złożenia następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego – wypełnia rodzić / opiekun prawny osoby niepełnoletniej
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wypełnia pełnoletni uczeń, który ukończył 18 lat w roku szkolnym 2021/2022
  3. Oświadczenie o wyborze sprzętu.
  4. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR należy je dołączyć do składanego Oświadczenia.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa – https://gminawschowa.pl/news/nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-grantowego-cyfrowa-gmina-wsparcie-dzieci-z-rodzin Wypełnione załączniki należy złożyć w urzędzie do 28.10.2021 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie.

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczenie o wyborze sprzętu

Skip to content