Rekrutacja 24/25 – listy

Podano do publicznej wiadomości listy kandydatów na rok szkolny 2024/2025 zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym. Listy wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły. Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w dniach 23-27.05.2024 w godz. 7.00 – 15.00 w celu pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia.